Naar inhoud

Jaarlijkse evenementenkalender

 • Kerstboomverbranding
  eerste zaterdag na Driekoningen, op Geitenblak (organisatie van Gemeentelijk Feestcomité in samenwerking met de Vosselaarse verenigingen)

 • Carnavalviering
  zondag voor Aswoensdag

 • Heieinde kermis
  laatste zondag van april, op zaterdag, zondag en maandag

 • Lentebraderij
  zondag in juni, zelfstandigen en verenigingen stellen hun kramen op in centrumstraten

 • Centrumkermis
  zondag na 2 juli, op zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en de daaropvolgende zaterdag en zondag, aan de Cingel en het Remi Lensplein

 • Familiedag Centrumkermis
  dinsdag met Centrumkermis (organisatie gemeentelijk feestcomité)

 • Internationaal Dansfestival
  tweejaarlijks in augustus (organisatie van Volkskunstgroep Dophei met deelname van buitenlandse groepen)

 • Nacht van Vosselaar
  eerste zaterdag van oktober, in de gemeentehal (organisatie gemeentelijk feestcomité)

 • Feest van de 55-plussers
  vrijdag voor de Nacht van Vosselaar

 • Herdenking wapenstilstand wereldoorlogen 1914-1918 en 1940-1945
  11 november