Naar inhoud

Instituut voor Sportbeheer (ISB)

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) is een ledenvereniging en koepel van ambtenaren actief in de gemeentelijke en provinciale sportsector en sportdiensten, beleidsmandatarissen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. Hiervoor is ISB een spreekbuis en een gesprekspartner naar de andere overheden vanuit een rol als onafhankelijk belangenbehartiger.

Als kenniscentrum voor iedereen actief in en betrokken bij het lokale en regionale sport- en recreatiebeleid verstrekt ISB informatie, en wordt duiding en concrete ondersteuning aan het werkveld geboden. Om mee te zijn met bestuurlijke en maatschappelijk trends en evoluties en vanuit het permanent streven naar een kwaliteitsvol beleid en beheer biedt ISB opleidings-, vormings- en bijscholingsmogelijkheden. ISB is ook een forum voor ervaringsuitwisseling en intervisie tussen collega’s.

Door de werking via zijn leden, promoot ISB sport en bewegen op lokaal vlak vanuit de ‘Sport voor Allen’-gedachte. ISB wordt bestuurd en geïnspireerd vanuit de basis. De werking wordt ondersteund, verankerd en geflankeerd door een professioneel werkend team. ISB biedt ook een platform voor bedrijven in de sport- en recreatiesector.

Alle info op www.isbvzw.be

Praktisch

Sport

Diepvenneke 43
2350 Vosselaar


Tel. 014 60 08 42
Fax 014 61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden