Naar inhoud

Geurhinder

'allesbrander'

Verantwoord stoken: doe het voor de buren én voor uzelf!!!

Een hout- of kolenkachel, een open haard....  Gezellig warm, en vaak nog voordelig ook.  Als u op de juiste manier stookt tenminste.  Uw gezondheid zal er wel bij varen, en u bespaart uw buren veel rook- en geurhinder.  Ongeschikte brandstoffen en verkeerde stookgewoontes zijn immers een belangrijke bron van vervuiling.  Trouwens, wist u dat u door verstandig te stoken ook veel meer warmte uit uw vuurtje haalt?

Allesbranders bestaan niet
In sommige kachels kunt u zowel hout als kolen stoken.  Daarom worden ze in de volksmond soms 'allesbranders' genoemd.  Een foute naam, want in zo'n kachel mag u alleen brandstoffen stoken die geschikt zijn voor hout- of kolenkachels.  Dus zeker geen afval!!!

Zelf afval verbranden is trouwens streng verboden, omdat daarbij onder meer een grote hoeveelheid dioxines vrijkomt.  Ook voor uw kachel is afval verbranden niet gezond.  De temperatuur in de kachel kan dan namelijk hoger worden dan bij de verbranding van hout of kolen.  Uw kachel is daar niet voor ontworpen, en gaat scheuren of barsten vertonen.  Bepaalde soorten afval kunnen bij verbranding zelfs exploderen.  In dat geval wordt niet alleen uw kachel beschadigd, maar loopt u ook een serieuze kans op woningbrand.

Zo volledig mogelijk verbranden, daar komt het op aan
Verbranden betekent dat een bepaalde brandstof reageert met de in de lucht aanwezige zuurstof.  Bij dat proces worden warmte en allerlei chemische verbindingen geproduceerd.

Een volledige verbranding produceert enkel warmte, koolstofdioxide (CO²) en water.  Maar in de praktijk is een verbranding meestal onvolledig.  Er komen dan nog een hele reeks schadelijke stoffen vrij, waaronder koolstofmonoxide (CO), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en dioxines.

Toch kunt u de uitstoot van die stoffen tot een minimum beperken door te zorgen voor een zo volledig mogelijke verbranding in uw haard of kachel.  Moeilijk is dat niet.  U moet gewoon de volgende vier punten in het oog houden.

1. Gebruik de juiste brandstof.
Maak bij het stoken enkel gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen.  Vochtig of behandeld hout is bijvoorbeeld sterk vervuilend.  Afval is al helemaal uit den boze.  En ook krantenpapier veroorzaakt veel schadelijke emissies, onder meer omdat het drukinkt bevat.

2. Let erop dat uw schoorsteen goed trekt.
De schoorsteen voert verbrandingsgassen en deeltjes af naar buiten, en zuigt lucht aan uit uw woning.  Het is daarom erg belangrijk dat uw schoorsteen de juiste diameter en lengte heeft.  De leverancier van uw verwarmingstoestel kan u precies vertellen hoe groot die moet zijn.  Een schoorsteen met een te grote of te kleine diameter trekt slecht en vergroot het risico op schoorsteenbrand.

3. Ventileer de ruimte waar uw haard of kachel staat.
De schoorsteen zuigt lucht aan van binnen in uw woning.  Voorzie daarom voldoende aanvoer van verse buitenlucht, bijvoorbeeld via een ventilatierooster.  Als u dat niet doet, wordt de luchtdruk in de kamer lager dan die in de schoorsteen en krijgt u last van rookterugslag: bij het openen van uw kachel komt de rook de kamer binnen.  Bij een open haard komt er dan zelfs voortdurend rook in uw woning terecht.  Dat effect doet zich ook voor als elders in huis een afzuigkap of een ventilator draait, omdat daardoor nog meer binnenlucht naar buiten wordt afgevoerd.

4. Smoor het vuur niet.
Smoren komt erop neer dat u de zuurstoftoevoer naar het vuur belemmert.  Als gevolg daarvan verloopt de verbranding onvolledig en komen er veel meer schadelijke stoffen vrij.

Schoon, droog hout voor uw haard of houtkachel
Alleen hout dat gekloofd anderhalf tot twee jaar onder een afdak heeft gedroogd, is geschikt voor uw haard of kachel.  Dek het hout niet af met plastic, want dat belemmert het droogproces.  Met vochtig hout krijgt u altijd een onvolledige verbranding.  Bovendien geeft het beduidend minder warmte af dan droog hout.  Ook sloophout, behandeld hout, multiplex en spaanderplaat zijn niet geschikt.  Ze bevatten een hoge concentratie aan chloorverbindingen, PAK's en zware metalen, en veroorzaken daardoor bij verbranding een grote uitstoot van schadelijke stoffen.

De juiste kolen in de juiste kachel
Er zijn drie soorten kolenkachels.  Allereerst is er het convectortype, dat u constant kunt bijvullen via een vultrechter.  Verder zijn er vulhaarden en kolomkachels die continu branden met een dikke laag brandstof.  En tot slot zijn er inzethaarden en inbouwhaarden met een dunne laag brandstof voor continu stoken.

Kolen zijn verkrijgbaar in verschillende groottes.  Uw kolenhandelaar en de verkoper van uw kachel vertellen u graag welke kolen het best bij uw kachel passen.

Het vuur veilig en milieuvriendelijk aanmaken
Aanmaken doet u het best met natuurlijke aanmaakblokjes of kleine houtjes, niet met proppen krantenpapier.  Doe het zeker nooit met vloeistoffen zoals brandspiritus!  U loopt dan immers het risico op woningbrand of ontploffing.

Zo weet u of u goed stookt
U kunt heel eenvoudig nagaan of u goed stookt: er moet een kleurloze of witte rook uit de schoorsteen komen.  Grijsblauwe, grijze of zwarte rook geeft aan dat u verkeerd bezig bent.  Meestal helpt het als u gewoon de luchttoevoer wat verder openzet.

Bronnen: www.lucht.milieuinfo.be


 

 

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014- 60 08 27
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden