Naar inhoud

Roet- en stofhinder

stofmasker

Luchtvervuiling door fijn stof bestaat uit vloeibare en vaste stofdeeltjes.  Zwarte rook bijvoorbeeld is fijn stof van roetdeeltjes.  Die stofdeeltjes hebben de vervelende eigenschap dat zij zeer gemakkelijk giftige stoffen opnemen.  Omdat ze zo klein zin, dringen ze diep in de longen in.  Daar kunnen de giftige stoffen die ze transporteren hun vernietigend werk doen.  Dit schaadt onze gezondheid en vermindert onze verwachte levensduur met enkele maanden (wanneer je in Vlaanderen leeft).

Volgens een aantal studies zorgt ook een kortstondige blootstelling aan fijn stof van de kleinste stofdeeltjes (de beruchte PM 10 en PM 2,5) voor vervroegde sterfgevallen.

Bestrijding van roet- en stofhinder
Ook jij kunt ertoe bijdragen dat de meest kwetsbaren onder ons zoals bv. kinderen, astmalijders en patiënten met luchtweg- en hartaandoeningen minder last ondervinden van luchtvervuiling door roet en fijn stof.

  • Doe niet aan sluikstoken.
  • Verbrand je afvalolie niet zelf.
  • Oude dieselwagens zijn een grote bron van roetdeeltjes in de lucht.  Plaats daarom een roetfilter als je wagen daar nog niet mee uitgerust is.

Meer over dit onderwerp en over de verschillende bronnen van roet- en stofhinder vind je hier: Vlaamse Milieumaatschappij of hier:Land, Natuur en Energie

  

Praktisch

Milieu en duurzaamheid

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014- 60 08 27
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden