Naar inhoud

Tarieven

 

Tarieven d.d. 1 januari 2020  

schooldagen: 0,81 euro per begonnen half uur

woensdagnamiddagen: voordeligste tarief

vakantiedagen:

  • 4 euro voor een verblijf minder dan 3 uren
  • 6 euro voor een verblijf van een halve dag (tussen 3 en 6 uren)
  • 11 euro voor een volledige dag (meer dan 6 uren)

Bij de opvang van meer gelijktijdig aanwezige kinderen uit hetzelfde gezin wordt een korting van 25 % verleend op de totale ouderbijdrage.

Aan ouders die in het bezit zijn van een "Vrijetijdspas" wordt een sociaal tarief toegekend. Dit sociaal tarief bedraagt 50% van de ouderbijdragen zoals hoger vermeld. Voor bijkomende info over en voor aanvraag van de vrijetijdspas kunnen ouders terecht bij het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).

Toeslagen

Indien je kind afwezig is en je hebt dit niet geannuleerd via i-School, zal de gereserveerde tijd worden aangerekend.

Indien je kind naar de Kinderclub gaat zonder een plaatsje te reserveren via i-School, dan betaal je een toeslag van 3 euro + de aanwezige tijd.

Als je de dag zelf nog genoodzaakt bent om de opvang van je kind te wijzigen omwille van overmacht (bv. ziekte of een gewijzigde werksituatie), gelieve dit ALTIJD telefonisch of via e-mail door te geven aan de coördinator. Wij vragen een bewijsje voor een kosteloze afmelding.

Je hebt per schooljaar en per kind recht op 4 jokers waardoor je een toeslag niet moet betalen. Deze jokers worden automatisch verrekend in het systeem van i-School.

Je duidt bij de inschrijving richturen aan. Uiteraard kan je je kind altijd vroeger of later komen brengen of halen. Je betaalt enkel de uiteindelijk aanwezige tijd in de Kinderclub

Praktisch

Buitenschoolse kinderopvang

locatie Bergakker
Bergakker 2A
2350 Vosselaar
tel. 014-60 08 48

locatie Heieinde
Heieinde 52b
2350 Vosselaar
tel. 0491-99 58 92


Tel. 014-60 08 49
E-mail

Openingstijden

Openingsuren