Naar inhoud

Aanvullende belasting op de personenbelasting

De personenbelasting wordt geheven en geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze is voor het gehele jaar verschuldigd op de inkomsten die de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk in België en in het buitenland heeft behaald of verkregen. Het betreffende belastbare inkomen wordt gevormd door het totale netto-inkomen, verminderd met de aftrekbare bestedingen. 

Het totale netto-inkomen is de som van de netto-inkomens van de volgende categorieën: 

  1. inkomen van onroerende goederen
  2. inkomen van roerende goederen en kapitalen
  3. beroepsinkomen
  4. divers inkomen


De gemeente heft een aanvullende personenbelasting, uitgedrukt als percentage van de personenbelasting. Deze wordt berekend op hetzelfde totale netto-inkomen als de personenbelasting en via hetzelfde aanslagbiljet geheven en geïnd.

Publicatiedatum op de website www.vosselaar.be: 20 december 2019 

Praktisch

Financiën

Cingel 7
2350 Vosselaar


Tel. 014 60 08 20
Fax 014 61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden