Naar inhoud

Volmacht geven

Wie niet kan gaan stemmen kan toch nog een stem uitbrengen door een volmacht te geven. Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever gaan stemmen.

Enkele voorwaarden voor volmachtgever en volmachtdrager

 • Je kan een volmacht geven aan elke andere kiezer.

 • De volmachtkrijger kan enkel voor iemand gaan stemmen voor de verkiezingen waar hij zelf aan deelneemt.

 • Iedere kiezer mag slechts één volmacht hebben.
 • Volmachtgever en volmachtkrijger moeten niet in dezelfde gemeente wonen. De volmachtkrijger moet echter wel gaan stemmen in de gemeente van de volmachtgever.

Wanneer bij volmacht stemmen?

 

Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan:
Volmacht + medisch attest.

 

Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland:
Volmacht + attest werkgever. Ook je gezinsleden die met jou in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dit attest een volmacht geven.

 

Je moet werken op de dag van de verkiezingen:
Volmacht + attest werkgever.

 

Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger:
Volmacht + attest dat je beroep bevestigt. Dit attest kan bekomen worden bij de dienst burgerzaken 

 

Je bent in een toestand van vrijheidsbeneming:
Volmacht + attest directie inrichting.

 

Je kan niet naar het stembureau gaan in verband met je geloofsovertuiging:
Volmacht + attest religieuze overheid.

 

Je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau komen:
Volmacht + attest directie van de instelling waar je studeert.

 

Je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven:
Volmacht + attest burgemeester of verklaring op erewoord:

 

Je vraagt een attest van de burgemeester aan, uiterlijk op , en voegt de nodige bewijsstukken toe. Indien je geen bewijsstukken kan voorleggen, dan onderteken je een verklaring op erewoord.

 

Hoe moet ik stemmen met volmacht?

Op de dag van de verkiezingen moet de volmachtdrager eerst zelf gaan stemmen. Nadat hij zelf gestemd heeft, meldt de volmachtdrager zich aan op het stembureau van de volmachtgever. De volmachtdrager moet de volgende documenten meebrengen:

 • ondertekend volmachtformulier met bijhorend attest of bewijsstuk. Meer info over de nodige bewijsstukken vind je hier.
 • eigen oproepingsbrief
 • oproepingsbrief volmachtgever
 • identiteitskaart

 

Waar kan ik een volmachtformulier krijgen?

Je vindt het volmachtformulier onderaan deze pagina.

Meer informatie vind je ook terug op https://www.vlaanderenkiest.be/nieuws/stemmen-bij-volmacht-hoe-werkt-dat

 

Praktisch

Bevolking & burgerlijke stand
Bevolking
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 22
Fax 014-61 54 21
 
Burgelijke stand
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel. 014-60 08 24
Fax 014-61 54 21

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Voor dienst bevolking kan u een afspraak maken via e-mail of het algemeen nummer tel. 014-60 08 20

Voor een afspraak bij burgerlijke stand of dienst vreemdelingenzaken klik hier.

Waarom enkel op afspraak?

 • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
 • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
 • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
 • Om wachtrijen te voorkomen
 • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
 • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden