Naar inhoud

Sportsubsidies

Erkende sport- en jeugdsportverenigingen kunnen een financiële ondersteuning ontvangen.

In het subsidiereglement vind je de voorwaarden tot subsidiëring, de verdeelsleutel van de gelden en de verschillende subsidiecriteria terug.

Enkel sportverenigingen die de volledig aangepaste en ondertekende aanvraagformulieren met de nodige bewijsstukken tijdig indienen, komen in aanmerking voor subsidiëring.

Overzicht

Praktisch

Sport

Diepvenneke 43
2350 Vosselaar


Tel. 014 60 08 42
Fax 014 61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden