Naar inhoud

Sportsubsidies

Erkende sport- en jeugdsportverenigingen kunnen een financiële ondersteuning ontvangen.

In het subsidiereglement vind je de voorwaarden tot subsidiëring, de verdeelsleutel van de gelden en de verschillende subsidiecriteria terug.

Enkel sportverenigingen die de volledig aangepaste en ondertekende aanvraagformulieren met de nodige bewijsstukken tijdig indienen, komen in aanmerking voor subsidiëring.

Overzicht

Praktisch

Sport

Diepvenneke 43
2350 Vosselaar


Tel. 014 60 08 42
Fax 014 61 54 21
E-mail

Openingstijden

op afspraak