Naar inhoud

Stadsregio

Welkom in de Stadsregio Turnhout

Stadsregio Turnhout coördineert het overleg tussen de stad Turnhout en de omliggende gemeenten Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar. Een centrumstad die constructief samenwerkt met haar randgemeenten, dat is uniek in Vlaanderen. Voor het overleg brengt de Stadsregio zowel politici als medewerkers van de betrokken gemeenten rond de tafel. We zetten ook nieuwe projecten op poten en ondersteunen de gemeenten in de uitwerking ervan. Het stadsregionaal mobiliteitsplan, Erfgoed Noorderkempen en het Wooninfopunt zijn daar mooie voorbeelden van.

Waarom een stadsregio?

Heel wat dossiers overschrijden vandaag de grens van de gemeente of de stad. Ze vragen om een aanpak op stadsregionaal niveau. Het takenpakket van de lokale besturen wordt ook moeilijker en breidt meer en meer uit. Voor de lokale besturen is dat een grote uitdaging. Wanneer gemeenten zich samen organiseren, worden sommige zaken eenvoudiger én efficiënter. Dat is de meerwaarde van de samenwerking.

De meerwaarde van een stadsregionaal forum

De ontwikkeling van een sterke stadsregio hangt niet alleen van de gemeenten af. Door samenwerking en netwerking betrekt Stadsregio Turnhout ook andere organisaties en verenigingen bij het stadsregionaal beleid. Natuurlijk blijft het de bedoeling om dankzij die samenwerking een betere dienstverlening te kunnen bieden aan de burgers, bedrijven en bezoekers.
Projecten of acties zijn meestal verbonden aan de domeinen waarop de Stadsregio actief is, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Steeds meer organisaties en verenigingen maken gebruik van het forum van de Stadsregio om hun projecten of acties te lanceren.

Wie bestuurt de Stadsregio?

De raad van bestuur stuurt de Stadsregio aan. In die raad zitten de burgemeesters en OCMW-voorzitters van de vier gemeentes en één lid van elk schepencollege. De oppositie van de gemeenteraad en die van het OCMW mag respectievelijk twee leden en één lid afvaardigen. Ook de OCMW- en gemeentesecretarissen worden sterk betrokken bij de werking. Elke drie jaar krijgt een andere gemeente het voorzitterschap van de Stadsregio.

Meer informatie?

Stadsregio Turnhout

Campus Blairon 720

2300  Turnhout

info@stadsregioturnhout.be

www.stadsregioturnhout.beOverzicht