Naar inhoud

Technische dienst - openbare werken

werkplaats technische dienst

De technische dienst - openbare werken onder leiding van diensthoofd Steven Struyven is op de eerste plaats verantwoordelijk voor de openbare werken binnen een gemeente. We kunnen de technische dienst in twee grote delen opsplitsen: administratie en technische dienst.

Administratie:
De technisch-administratief medewerkers zijn verantwoordelijk voor de opvolging van onderhoudscontracten, opvolging van klachten, de controle en het coördineren van uitbestede werken, verkavelingen en woonprojecten, riolering, schadedossiers, noodplanning,... 

Technisch:

  • De dienst wegen staat in voor het onderhoud van het wegennet binnen de gemeente. 
  • De dienst gebouwen  staat in voor het onderhoud van alle gebouwen die in beheer zijn van het gemeentebestuur. 
  • Tot slot hebben we de dienst groen, zij staan in voor de onderhoud van het openbare groen, speelterreinen, parken,..

Wat doet deze dienst?

Praktisch

Technische dienst - openbare werken
Administratie technische dienst
Cingel 7 
2350 Vosselaar 
tel. 014 60 08 30
 
Werkplaats technische dienst
Breemsedijk 54
2350 Vosselaar
tel. 014 61 91 23
 
Telefoonnummer wachtdienst  : 014 62 47 79 (enkel voor dringende oproepen, 24u/24u, 7/7)
 

Tel. 014-61 91 23 (werkplaats Breemsdedijk)
Fax 014-61 54 21
E-mail

Openingstijden

Vanaf maandag 11 mei werken alle diensten op afspraak.

Let op: enkel wie een afspraak heeft, kan geholpen worden!

Waarom enkel op afspraak?

  • Om de veiligheid voor de bezoekers en de medewerkers te bewaren
  • Om bezoeken efficiënt te laten verlopen
  • Om een grote drukte in het gemeentehuis te vermijden
  • Om wachtrijen te voorkomen
  • Om er zeker van te zijn dat de juiste medewerker voor jouw vraag aanwezig is
  • Om we jouw en onze gezondheid belangrijk vinden

Relevante info