bomen kappen

Wil je bomen kappen in een bos? Neem contact op met Agentschap voor Natuur en Bos.
Staan de bomen niet in een bos? Neem dan contact op met de dienst stedenbouw, of, bij acuut gevaar, met de milieudienst.

Meer info vind je hier.