definitieve verkeerssituatie in de schoolomgeving

“In Vosselaar moet elk kind zich veilig te voet of met de fiets naar school kunnen verplaatsen”!

Dat was het principe voor de start van het proefproject voorveilige schoolomgevingen en schoolroutes. Dit proefproject is in mei 2021 van start gegaan en is ontstaan vanuit een grote nood/vraag van ouders om de schoolomgevingen verkeersveiliger te maken voor fietsers en voetgangers.

Het proefproject werd tijdens het schooljaar 2021-2022 meermaals geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie werden een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze resulteren in een definitief verkeersplan voor de schoolomgevingen en schoolroutes dat werd ingevoerd vanaf 1 augustus 2022.

Zone fietsstraten in Vosselaar centrum

Voor de veiligheid van de fietsers, werd beslist om in het centrum van Vosselaar een zone van fietsstraten aan te leggen. Een fietszone is een netwerk van fietsstraten, het begin en einde wordt aangeduid met een verkeersbord "zone fietsstraat". 

Wat is een fietsstraat?

 • In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen GEEN fietsers inhalen.
 • In een fietsstraat geldt een snelheidsbeperking van max. 30 km/u.
 • Het begin van een fietsstraat wordt aangeduid met een verkeersbord 'fietsstraat" en geldt tot het volgende kruispunt.

Volgende straten zijn een fietsstraat:

 • Schoolstraat
 • Emiel Van Hemeldonckstraat
 • Konijnenbergpad (tot aan wegversmalling)
 • Remi Lensplein
 • Pastoor Woestenborgshlaan
 • Cingel
 • Tramstraat
 • Kleine Tramstraat
 • Parklaan
 • OL Vrouwstraat
 • Kerkstraat (van Cingel tot fietswinkel)
 • Eigenaarsstraat (van Cingel tot 1e bocht)
 • Bolk (van Cingel tot Bergakker)
 • Maurits Pottersstraat
 • Hofeinde (van de verkeerslichten tot aan Bollenbaan)
 • Bergakker (was al een fietsstraat)

Hofeinde fietsstraat 

Hofeinde is een fietsstraat van aan verkeerslichten (N12) tot aan de Bollenbaan.  

Verkeerssituatie in de schoolomgeving Heilig Graf en school Centrum

Pastoor Woestenborghslaan en Bergakker

Pastoor Woestenborghslaan  en Bergakker blijven schoolstraten. In een schoolstraat is geen autoverkeer toegelaten tijdens bepaalde uren op schooldagen. 

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.15 – 8.45 uur en 15.30 – 16.00 uur
 • Woensdag: 08.15 – 8.45 uur  en 11.45 – 12. 15 uur (Bergakker) en 11.55 – 12.25 uur (Pastoor Woestenborghslaan)

De parkeerplaatsen van parking Bergakker en de parkeerstroken in de Pastoor Woestenborghslaan zijn tijdens deze uren niet toegankelijk.

Een uitzondering geldt voor:

 • Bewoners
 • Personen met een parkeerkaart voor personen met een handicap
 • Klanten van handelaars
 • Leerlingen of ouders met een medisch attest en op doktersadvies (aan te vragen via de school)

Konijnenbergpad:

 • Eénrichtingsstraat van Schoolstraat naar Astridlaan.
 • Langs beide kanten stilstaan en parkeren verboden.
  • Rechterzijde tussen versmalling en Bergstraat enkel verboden op schooldagen van 08.00 tot 16.00 uur
  • Rechterzijde tot aan versmalling altijd verboden
  • Linkerzijde altijd verboden

Astridlaan en Bergstraat

 • Doodlopende straat van Dennendreef tot aan de Bergstraat
 • Bergstraat : enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Emiel Van Hemeldonckstraat:

 • Wijziging rijrichting: inrijden via Konijnenbergpad, uitrijden via de N12.

Parking Centrum

 • Ingang via Konijnenbergpad
 • Uitgang via Konijnenbergpad of via Emiel Van Hemeldonckstraat 

Maurits Potterstraat:

 • Parkeren en stilstaan van voertuigen langs 1 kant verboden

Verkeerssituatie in de schoolomgeving school Heieinde

Sint Jozefstraat

De Sint Jozefstraat is een schoolstraat. Autoverkeer is verboden op schooldagen:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.10 –08.40 uur en 15.20 -15.50 uur
 • Woensdag: 08.10 – 08.40 en 11.55 en 12.25 uur

Een uitzondering geldt voor:

 • Bewoners
 • Personen met een parkeerkaart voor personen met een handicap
 • Leerlingen of ouders met een medisch attest en op doktersadvies (aan te vragen via de school)

De parking van krantenwinkel ’t Bolkske is bereikbaar 

Oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers

Op 4 oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers in Vosselaar staat een bord ‘opgelet fietsers en voetgangers’

 • Kruispunt Verbindingsstraat – Boudewijnlaan
 • Kruispunt Heilanders - Renier Sniederspad - Verbindingsstraat
 • Kruispunt Molenstraat – Galgeneindsepad
 • Kruispunt Berkenmei – Dreef

Op 3 oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers in Vosselaar is het snelheidsregime 30 ingevoerd zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken. 

 • Kruispunt Verbindingsstraat – Boudewijnlaan
 • Kruispunt Molenstraat – Galgeneindsepad
 • Kruispunt Berkenmei – Dreef

Info?

Dienst mobiliteit

tel. 014 60 08 27

e-mail: mobiliteit@vosselaar.be

www.vosselaar.be

Contact

dienst mobiliteit

Adres
Cingel 7 , 2350 Vosselaar
Tel.
014 60 08 27
mobiliteit@vosselaar.be
Vandaag
Nu gesloten
Gesloten
Morgen
op afspraak 9.00 tot 12.00 uur 18.00 tot 20.00 uur

alle diensten werken op afspraak
Maak steeds een afspraak

Alle openingsuren dienst mobiliteit