Diftar afvalophaling

DIFTAR is de afkorting van geDIFerentieerd TARief.

Het doel van DIFTAR is afval beperken en kosten eerlijk verdelen. Wie minder afval meegeeft, moet minder betalen. Dit vormt een goede prikkel om de hoeveelheid afval daadwerkelijk te beperken.

Op de website van IOK Afvalbeheer vind je alvast heel wat tips rond afvalpreventie alsook een sorteergids om je verder op weg te helpen: www.iok.be

Gemeentelijke toelage voor DIFTAR:

Er wordt een gemeentelijke toelage voorzien in de vorm van:

1. het maximaal drie maal toekennen van een premie van 16 euro per jaar aan ieder gezin 
ingeschreven in de gemeente voor elk kind jonger dan 3 jaar in het jaar waarin de toelage 
wordt toegekend
2. het jaarlijks toekennen van een premie van 39 euro aan personen ingeschreven in de 
gemeente met een medische reden (vb. incontinentie, nierdialyse, stomapatiënten,…) na 
voorlegging van een medisch attest
3. het jaarlijks toekennen van een premie van 16 euro aan door Kind & Gezin erkende 
onthaalouders ingeschreven in de gemeente en na voorlegging van een attest van Kind & 
Gezin
4. het jaarlijks toekennen van premie van 1 euro per kind aan scholen gelegen in de gemeente 
en die ingestapt zijn in het DIFTAR-systeem
5. het jaarlijks toekennen van een premie van 29 euro aan verenigingen zonder tapvergunning 
gelegen in de gemeente en die een eigen lokaal hebben binnen de gemeente en ingestapt zijn 
in het DIFTAR-systeem
6. het jaarlijks toekennen van een premie van 27 euro aan verenigingen die een eenmalig 
evenement organiseren, op voorwaarde dat zij aangesloten zijn bij één van de gemeentelijke 
raden

Het toelagereglement Diftar vind je onderaan bij downloads.

Informatie? 

Heb je nog vragen over DIFTAR?

  • Bel gratis naar 0800 97 687 op weekdagen van 8.30 tot 17.00 uur
  • Neem een kijkje op de website van IOK Afvalbeheer: www.iok.be
  • Voor compost, afvalophaling, sorteervragen en asbest bel je naar de afvalinfolijn: 014 53 53 53 of mail naar: afvalbeheer@iok.be