aanvraag terrassen

Wil je als handelaar een terras plaatsen op het gemeentelijk openbaar domein dan heb je hiervoor een vergunning van de gemeente nodig.

Een aanvraag kan ingediend worden door, minstens 30 dagen voorafgaand aan de gewenste ingebruikname, het e-loketformulier ‘in te vullen. 

Een vergunning wordt afgeleverd op naam van de uitbater van de handelszaak.  Wanneer de zaak wordt overgenomen door een nieuwe uitbater of wanneer de aard of de afmetingen van het terras worden gewijzigd, moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden.

Slechts na het effectief verkrijgen van de vergunning tot plaatsing kan het terras geplaatst worden. 

De plaatsing en het  gebruik van terrassen en bijhorigheden wordt toegestaan voor een periode die loopt van 01 januari tot 31 december. De vergunning is geldig tot herroeping.

Bij de plaatsing van een terras dient rekening gehouden met volgende elementen:

  • Het terras wordt geplaatst over de breedte van de achterliggende handelszaak tot op minimum 1 m (links en rechts) van de perceelsgrenzen
  • Voor terrassen op het voetpad geldt als vaste regel dat een strook van minimum 1.50 m breedte van het voetpad over de gehele lengte dient vrijgelaten als doorgang voor de voetgangers
  • Rondom het terras moet een afscheiding geplaatst worden d.m.v. wind- of zonneschermen tot maximum 1,65 m. Het ondoorzichtig gedeelte van het windscherm moet een hoogte hebben van ongeveer 90 cm. Hierboven mag tot 1,65 m hoog, doorzichtig en splintervrij veiligheidsglas aangebracht worden
  • De windschermen mogen niet in de bevloering vastgehecht worden; ze moeten wegneembaar zijn zonder dat enige schade aan de bevloering wordt aangebracht. Elke beschadiging en/of bevuiling van de voetpadbevloering valt volledig ten laste van de uitbater
  • Er mogen geen voorwerpen op de windschermen uitsteken en de hoekpunten van de windschermen moeten ter hoogte van de rijweg duidelijk gemarkeerd worden met reflecterend materiaal.
  • Ongeveer 2/3 van de oppervlakte van de schermen of afbakeningen mag benut worden voor reclame, die enkel betrekking mag hebben op de eigen handelszaak of de verkochte producten of geleverde diensten.
  • Er mogen alleen losse tafels, stoelen, parasols, jumboparasols en bloemdecoraties­ binnen de toegekende terraszone geplaatst worden. Alle andere gewenste uitrustingen (verhoogde vloeren, grastapijt in kunststof, wind- of zonneschermen) moeten expliciet in de aanvraag worden vermeld en als dusdanig worden vergund.

Digitaal loket