Adreswijziging binnen België

online aangifte

maak een afspraak

Inhoud

Als je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de 8 werkdagen na je verhuis aangeven bij de dienst burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Dit geldt ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist.

Voorwaarden

Je doet je aangifte van adreswijziging vanaf het moment dat je effectief verhuisd bent.

Procedure

  • De aangifte doe je bij voorkeur online via het e-loket.
  • Je kan de aangifte ook doen via mail (vermeld zeker je rijksregisternummer) of persoonlijk in het gemeentehuis, na afspraak.
  • Na je aangifte controleert een wijkagent van de politie of je werkelijk op het nieuwe adres woont en je daar je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze woonstcontrole zal je een uitnodiging ontvangen om de adresgegevens op je identiteitskaart te laten aanpassen.

Kostprijs

De aangifte van een adreswijziging is gratis.

Meer info

Welke instanties je zelf nog moet verwittigen vind je onderaan deze pagina bij de downloads.