AGB - autonoom gemeente bedrijf - directiecomité

Sinds 1 januari 2017 werd voor de uitbating van de sportinfrastructuur het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Vosselaar opgericht.

Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een extern verzelfstandigd agentschap van de  gemeente en beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid. Een AGB is een 100 % dochter van de oprichtende gemeente en wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze raad van bestuur bestaat voor de meerderheid uit leden van de gemeenteraad. Voor het dagelijks bestuur zorgt een directiecomité.

Contact

AGB Vosselaar

Cingel 7

2350 Vosselaar

BTW: BE0664.728.726

e-mail: agb@vosselaar.be

rekeningnummer: BE28 0910 2155 2520

Statuten en beheersovereenkomst

De statuten en de beheersovereenkomst vind je onderaan bij downloads. 

Samenstelling

 • Gilles Bultinck VOLK*

  Contact
  Cingel 7 , 2350 Vosselaar
  Tel.
  014 60 08 50
  GSM
  0473 50 71 16
  burgemeester@vosselaar.be

  Functies

  burgmeester: Veiligheid, Politie, Brandweer, Burgerzaken en burgerlijke stand, Communicatie-Inspraak-participatie en wijkwerking, Openbare werken, Mobiliteit
 • Inge Van Goubergen VOLK*

  Contact
  Cingel 7 , 2350 Vosselaar
  GSM
  0471 42 07 05
  inge.vangoubergen@vosselaar.be

  Functies

  eerste schepen: Ruimtelijke ordening, Buitenschoolse kinderopvang, Milieu en duurzaamheid, Lokale economie en Intergemeentelijke samenwerking
 • Jef Michielsen Visie op Vosselaar

  Functies

  tweede schepen: Cultuur, Jeugd, Sport, Toerisme, Bibliotheek en Feestelijkheden
 • Myriam Maes Vooruit

  Functies

  derde schepen: Voorzitter Bijzonder Comité voor de sociale dienst, Armoedebestrijding, Huisvesting, Gezondheid, Senioren, Sociale economie, Mensen met een beperking en Ontwikkelingssamenwerking
 • Kevin Luyckx Onafhankelijk

  Functies

  vierde schepen: Financiën, Onderwijs, ICT, Wijkwerking en Dierenwelzijn