AGB - autonoom gemeente bedrijf - directiecomité

Sinds 1 januari 2017 werd voor de uitbating van de sportinfrastructuur het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Vosselaar opgericht.

Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een extern verzelfstandigd agentschap van de  gemeente en beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid. Een AGB is een 100 % dochter van de oprichtende gemeente en wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze raad van bestuur bestaat voor de meerderheid uit leden van de gemeenteraad. Voor het dagelijks bestuur zorgt een directiecomité.

De contactgegevens van AGB Vosselaar :

AGB Vosselaar

Cingel 7

2350 Vosselaar

BTW: BE0664.728.726

e-mail: agb@vosselaar.be

rekeningnummer: BE28 0910 2155 2520

Samenstelling

 • Gilles Bultinck CD&V

  Contact
  Cingel 7 , 2350 Vosselaar
  Tel.
  014 60 08 50
  GSM
  0473 50 71 16
  burgemeester@vosselaar.be

  Functies

  burgmeester: Veiligheid, Politie, Brandweer, Burgerzaken en burgerlijke stand, Communicatie-Inspraak-participatie en wijkwerking, Openbare werken, Mobiliteit
 • Inge Van Goubergen CD&V

  Contact
  Cingel 7 , 2350 Vosselaar
  GSM
  0497 51 14 46
  inge.vangoubergen@vosselaar.be

  Functies

  eerste schepen: Ruimtelijke ordening, Lokale economie, Sport, Cultuur, Bibliotheek
 • Jan Swinnen N-VA

  Contact
  Cingel 7 , 2350 Vosselaar
  GSM
  0470 99 04 14
  jan.swinnen@vosselaar.be

  Functies

  tweede schepen: Financiën, ICT, Jeugd, Toerisme, Milieu & duurzaamheid, Intergemeentelijke samenwerking
 • Jef Pelgrims N-VA

  Contact
  Cingel 7 , 2350 Vosselaar
  GSM
  0476 87 82 41
  jef.pelgrims@vosselaar.be

  Functies

  derde schepen: Armoedebestrijding, Huisvesting, Gezondheid, Senioren, Sociale economie, Mensen met een beperking
 • Tinne Wouters N-VA

  Contact
  Cingel 7 , 2350 Vosselaar
  GSM
  0479 87 55 15
  tinne.wouters@vosselaar.be

  Functies

  vierde schepen: Onderwijs, Jonge gezinnen, Buitenschoolse kinderopvang, Ontwikkelingssamenwerking, Dierenwelzijn, Feestelijkheden