agenda

  • Vergaderdata van de Seniorenraad in 2021: dinsdagen 13 april, 11 mei, 8 juni,  14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december (niet in juli en augustus)
  • Vergaderdata van het Dagelijks Bestuur in 2021: woensdagen 7 april, 5 mei, 2 juni, 8 september, 6 oktober, 3 november, 8 december (niet in juli en augustus)
  • Vergaderdata van het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) regio Kempen.
  • Aankondiging Activiteiten/Vorming
    • 19 mei 2021: Digitale Mantelzorgcafé. Webinar georganiseerd door de Sociale Dienst en de MantelzorgHub. Thema: “Ook waterdragers krijgen dorst. Zelfzorg voor Mantelzorgers”. Inschrijven via sociale.dienst@vosselaar.be 
    • Vanaf 6 april 2021: Infosessies en workshops voor mantelzorgers onder de titel “Samen en toch alleen?”. Organisatie Samana. Info en inschrijven via samana.be/samenentochalleen
  •