Attest met vermelding van afstamming

maak een afspraak online aanvraag

Inhoud

Het uittreksel uit het bevolkingsregister met vermelding van afstamming is een document waarmee je je afstammingsband kan aantonen.

Dit document wordt je soms gevraagd om te bewijzen dat je effectief het kind van je ouders bent. Dit attest wordt bijvoorbeeld gevraagd wanneer je een eigendom (bv een wagen) wil overzetten van ouder naar kind.

Je kan het attest eventueel vervangen door een geboorteakte.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest aanvragen:

  • jezelf (enkel voor je eigen gezin)
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest online aanvragen:

Indien dit voor jou niet mogelijk is, kan je een afspraak maken om het document fysiek af te halen aan het loket.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart.