Attest van wettelijke samenwoonst

online aanvragen

maak een afspraak

Inhoud

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat je samen met je partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • datum en plaats van geboorte
 • adres
 • datum verklaring van wettelijke samenwoning
 • plaats waar de verklaring is opgemaakt.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest aanvragen:

 • jezelf (enkel voor je eigen gezin)
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest online aanvragen:

Indien dit voor jou niet mogelijk is, kan je een afspraak maken om het document fysiek af te halen aan het loket.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart.