Beerse en Vosselaar timmeren (verder) aan kwalitatieve samenwerking

Om toekomstige beleidsuitdagingen aan te kunnen, gaan Beerse en Vosselaar de komende jaren verder timmeren aan een kwalitatief goed onderbouwde samenwerking. Vorig jaar al voerden beide lokale besturen gesprekken om eventueel de krachten te bundelen. Daarbij kwamen heel wat mogelijkheden uit de bus. 

Het oordeel van burgemeesters Bart Craane (Beerse) en Gilles Bultinck (Vosselaar) is duidelijk: om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen, is het belangrijk om als lokale besturen samen te werken.  Zo’n samenwerking biedt besturen de kans om hun dienstverlening te verbeteren of een sterker beleid neer te zetten en laat ook toe om kosten te drukken.

De twee Kempense gemeentes zitten al langer in dezelfde samenwerkingsverbanden zoals de politie- en hulpverleningszone, Regio in Transitie, IOK, de sociale woonmaatschappij en nog vele andere. Door de geografische verstrengeling en de nabijheid van de dorpskernen stemmen beide beleidsmakers regelmatig met elkaar af. Denk maar aan zaken zoals nutsvoorzieningen, verkeersafwikkeling, noodplanning…

Vorig jaar al startten Beerse en Vosselaar gesprekken op om te kijken of er meer verregaande manieren van samenwerking of bundeling van krachten mogelijk zijn.

“Beleid stopt niet aan de gemeentegrenzen. Het is dan ook logisch om in overleg te gaan met onze naaste buur”, zegt burgemeester van Vosselaar, Gilles Bultinck hierop.

Structureel samenwerken

Op een aantal vlakken waar er al gemeenschappelijke projecten lopen, willen Beerse en Vosselaar de samenwerking bestendigen, intensiever maken of zelfs uitbreiden. Mooie voorbeelden hiervan zijn de armoede- en voedselbedeling, e-inclusie, elementen uit het mobiliteitsplan en gezondheidsprojecten.

Bart Craane, burgemeester van Beerse, vult aan: “Op een kaart zonder grenzen kan je amper de kernen van de twee gemeentes uit elkaar houden. Waarom dan niet met elkaar in zee gaan voor nauw overleg en een kwalitatieve samenwerking waar beide dorpen beter van worden?”

Fusie?

Is het woord fusie gevallen tijdens deze gesprekken? Uiteraard! Hiervoor werd ook een afwegingskader gemaakt. Daar waar er in Beerse best wat animo was om een versnelling hoger te schakelen, voelde Vosselaar dit aan als te krap in tijd en verkoos om verder te timmeren aan een kwalitatief goed onderbouwde samenwerking, waarbij een fusie op dit moment niet aan de orde is.

Administratief worden nu alle mogelijkheden voor zo’n intergemeentelijke samenwerking verder in kaart gebracht. Wordt zeker vervolgd.

Gepubliceerd opdonderdag 24 nov 2022 om 14:05