Begraafplaatsen: begraving en crematie

Inhoud

Iemand die overlijdt kan begraven of gecremeerd worden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een stoffelijk overschot te begraven, namelijk:

  • Gewone begraving in volle grond, al dan niet met concessie
  • Begraving van de as in het urnenveld

Mogelijkheden na crematie zijn:

  • De urne begraven op het urnenveld.
  • De urne bijzetten in het columbarium.
  • De as verstrooien op de strooiweide of in zee.
  • De as wordt vrijgegeven om mee naar huis te nemen of elders te verstrooien.

Concessie

Een concessie of grondvergunning is geen verkoop noch verhuring, maar verleent aan de concessiehouder het recht van gebruik voor een bepaalde duur. Een concessie is niet overdraagbaar, wordt enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor bestemd zijn en is bestemd voor maximaal 2 personen.

Meer info over een concessie op de begraafplaatsen in Vosselaar vind je hier

Begraafplaatsen

De gemeente Vosselaar heeft 2 begraafplaatsen:

  • begraafplaats Centrum
  • begraafplaats Akkerveld