Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen – grofvuil, PMD en verkoop

Datum bekendmaking donderdag 8 december 2022
Datum besluit donderdag 1 december 2022
Datum zitting donderdag 1 december 2022