Belasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem

Datum bekendmaking donderdag 8 oktober 2020
Datum besluit donderdag 1 oktober 2020
Datum zitting donderdag 1 oktober 2020