belastingen

Een belasting is een gevorderde, gedwongen en eenzijdige geldelijke prestatie van personen of instellingen, die vastligt in algemene officiële regels en binnen een bepaalde periode aan het lokaal bestuur moet worden betaald. 

De opbrengst van de belastingen wordt gebruikt om een deel van de algemene uitgaven van het lokaal bestuur te financieren, bv. onderhoud infrastructuur, administratieve en technische dienstverlening, personeelskosten, ... Belastingen worden vastgesteld door de gemeenteraad. Als lokale overheid heft het lokaal bestuur bepaalde belastingen.

De verschillende belastingen  van lokaal bestuur Vosselaar kan je terugvinden in de lijst retributies en belastingen, klik hier