bevraging bij senioren

Corona heeft veel roet in het eten gegooid. Zo werd ook het initiatief van de Seniorenraad om een seniorenbevraging te organiseren door corona uitgesteld. Maar nu zal deze bevraging er toch snel  komen.  Lokaal bestuur Vosselaar en de SeniorenRaad willen 400 inwoners, ouder dan 55 jaar, bevragen om te weten te komen wat de Vosselaarse senioren écht  belangrijk vinden, waar zij nood aan hebben, waar zij tegen aan lopen, … . Verschillende vragen komen aan bod: huisvesting, tevredenheid over de gemeentelijke diensten, eenzaamheid, digitalisering, kwetsbaarheid, betrokkenheid bij de buurt, (onder-)voeding en nog vele andere levensbelangrijke zaken voor ouderen.

Het is de eerste keer dat in Vosselaar zo’n grootschalig onderzoek gedaan wordt naar de levensomstandigheden, de wensen en behoeften, de dromen en de verzuchtingen van wie ouder is dan 55 jaar. De uitkomsten zullen niet alleen dienen als leidraad voor de werking van de SeniorenRaad en uitgangspunt voor het ontwikkelen van een echt beleid voor senioren in onze gemeente, maar ze zullen ook omgezet worden in concrete realisaties. Onder andere in een dienstencentrum voor senioren.

Schrik dus niet als er “binnenkort” aangebeld wordt en jij één van de 400 “gelukkigen” blijkt te zijn aan wie  de vragenlijst overhandigd wordt met de vraag deze in te vullen en anoniem je mening te geven.

Wil je graag helpen om deze vragenlijsten mee af te geven en later opnieuw op te halen op een tiental adressen, dan kan je melden via e-mail naar gemeente@vosselaar.be of neem telefonisch contact op het nummer 014 60 08 54.