bomenplan

Vosselaar is een groene gemeente. Dit is een kwaliteit die door inwoners en bezoekers wordt gewaardeerd en die we moeten koesteren. De boom speelt een belangrijke rol in die groene kwaliteit. Bomen zijn dragers van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten en zij zijn essentieel voor onze gezondheid en voor het klimaat.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de verzorging en het onderhoud van de bomen op ons eigen grondgebied. Bomen, zowel op openbaar als privaat domein, spelen een belangrijke rol in onze in onze gemeente. We moeten ze met z’n allen koesteren en verzorgen. Daarvoor moeten we snoeien, verzorgen en soms ook kappen, maar ook inzetten op de aanplant van nieuwe bomen.

Bomen spelen ook vaak een rol in onze plannen voor bv. de heraanleg van wijken, straten, de omgeving, … . Om naar de toekomst toe een integrale aanpak te hebben voor onze bomen (bescherming, verzorging, kap, (her)aanplant, …) werd beslist om met studiebureau ANTEA Group een bomenplan voor Vosselaar op te maken.

Hiervoor werden in juni 2021 en oktober 2021 een participatie- en een infoavond georganiseerd, met o.a. een gedichtenwedstrijd voor de lagere school over bomen. Het winnend gedicht van Tuur Woestenborghs kan je nog altijd lezen op een raam in vrijetijdhuis de Moer.

Goedkeuring bomenplan

Het bomenplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van Vosselaar op 1 juni 2023. 

Meer informatie over het bomenplan vind je in de documenten onderaan bij downloads.