bosbeheer

Voor de natuurdomeinen Zwartgoorheide, Konijnenberg en Het Hof werden beheersplannen opgemaakt.

  • Beheersplan Konijnenberg: kan je hier vinden https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/58
  • Beheersplan Het Hof: kan je opvragen bij de milieudienst.
  • Beheersplan Zwartgoorheide: is niet digitaal beschikbaar, je kan dit opvragen bij de milieudienst.