bosbeheer

Voor de natuurdomeinen Zwartgoorheide, Konijnenberg en Het Hof werden door het Agentschap van Natuur en Bos beheersplannen opgemaakt.