budget en meerjarenplan

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat elke lokaal bestuur een strategisch meerjarenplan moet opmaken zodat het lokaal bestuur vanuit een welbepaalde visie een lange termijn beleid kan uitstippelen. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting bij het meerjarenplan. 

Minstens één keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. De gemeenteraad stelt zo in één keer de (gewijzigde) kredieten voor het lopende en het nieuwe jaar vast. Zowel de financiële als inhoudelijke wijzigingen aan het meerjarenplan worden zo jaarlijkse geüpdatet.