Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - grofvuil, P(+)MD en verkoop

Datum bekendmaking donderdag 8 oktober 2020
Datum besluit donderdag 1 oktober 2020
Datum zitting donderdag 1 oktober 2020