defecte straatverlichting

Een goede straatverlichting is belangrijk, zeker in de winter. Het draagt niet alleen bij tot de verkeersveiligheid in onze gemeente, een defecte straatverlichting is ook ongezellig, gevaarlijk en geeft soms een onveilig gevoel. Als inwoner zie je meestal als eerste wanneer een lamp stuk is. Indien je een defecte straatlamp opmerkt, vragen wij om dit zo snel mogelijk te melden. Bij voorkeur rechtstreeks aan de betrokken instantie.

Gewone straatverlichting op onze gemeentewegen

  • Online melding bij Fluvius
  • Telefonisch via 078 35 35 00 (zonaal tarief)

Straatverlichting op gewestwegen

Defecte straatverlichting langs de gewestwegen (E34, Antwerpsesteenweg, Gierlebaan, Steenweg op Gierle) moet je melden via volgende wegen:

  • Online melding bij het Agentschap Wegen en Verkeer 
  • Telefonisch via 1700 (gratis nummer)