Eensluidend verklaren van een document

maak een afspraak

Inhoud

Een document eensluidend verklaren betekent dat een loketmedewerker bevestigt dat de kopie gelijk is aan het originele document. Het heeft dan dezelfde waarde als het origineel. 

Voorwaarden

Welke documenten?

  • Nederlandstalige, Franstalige of Duitstalige documenten
  • documenten in andere talen: u moet een vertaling, gemaakt door een beëdigd vertaler, meenemen 
  • identiteitsdocumenten of reispassen: ze kunnen enkel eensluidend verklaard worden als dit wettelijk is voorgeschreven, bijvoorbeeld bij een aanvraag tot naturalisatie

Welke documenten niet?

  • authentieke akten (notaris, burgerlijke stand, arresten en vonnissen van rechtbanken)
    Afschriften kan u aanvragen bij de houder van de akte.
  • diploma's. Een eensluidende kopie kan gevraagd worden bij de instelling die het diploma uitgereikt heeft. De legalisatie moet gevraagd worden bij de Vlaamse overheid.

Procedure

Neem contact op met de dienst Burgerzaken via mail of maak een afspraak.