Elektronische verblijfskaart niet-Belg

maak een afspraak - aanvraagmaak een afspraak - ophaling

Inhoud

De elektronische verblijfskaart kan worden afgeleverd aan zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot online toepassingen van overheidsdiensten en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Let wel: de elektronische verblijfskaart is geen reisdocument (en dus geen equivalent van een Belgische identiteitskaart). Om te reizen moet je altijd in het bezit zijn van een nationaal identiteitsdocument, afgeleverd door de autoriteiten van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers kunnen een elektronische verblijfskaart aanvragen. Er zijn 14 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische K kaart (vroeger C kaart): verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische L kaart (vroeger D kaart): verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene
 • elektronische EU kaart (vroeger E kaart): verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische EU+ kaart (vroeger E+ kaart): verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
 • elektronische I kaart: verblijfskaart voor ‘Intra-Corporate Transferees’
 • elektronische J kaart: verblijfskaart voor mobiele ‘Intra-Corporate Transferees’ in het kader van lange termijn mobiliteit
 • elektronische M kaart: verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf: duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische N kaart: kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar kan sinds 15 januari 2024 eveneens een elektronische verblijfskaart worden aangevraagd, al is het in dat geval niet verplicht maar optioneel, op verzoek van de ouder(s).

Procedure

Maak zowel voor je aanvraag als je ophaling een afspraak!

Aanvraag

 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijg je automatisch een oproepingsbrief om je elektronische verblijfskaart aan te vragen bij de dienst Burgerzaken. Onder de 12 jaar krijg je geen oproepingsbrief, maar kan de kaart op eigen initiatief worden aangevraagd.
  Ook als de geldigheidsperiode van je verblijfskaart verloopt, krijg je automatisch een oproeping om een nieuwe verblijfskaart aan te vragen.
 • In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een verblijfskaart aanvragen bij je gemeente:
  • als je kaart verloren, gestolen of beschadigd is (Je doet eerst aangifte bij de politie!)
  • als je pasfoto niet meer gelijkend is
  • als je van naam of geslacht verandert
 • Ga met je oproepingsbrief, een recente pasfoto en je huidige verblijfskaart naar je gemeente om de verblijfskaart aan te vragen. (in het gemeentehuis is een pasfotocabine waar je desgewenst gebruik van kan maken)

Is je verblijfskaart gestolen of verloren? Meld de diefstal of het verlies van je kaart bij de politie.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerde verblijfskaart is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag je het niet meer gebruiken.

Afhaling

 • Na 2 tot 3 weken krijg je per brief bericht dat je verblijfskaart klaar ligt.
  Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, staan in die brief ook een pincode en een pukcode.
  • Neem de brief met de codes mee naar het gemeentehuis als je je kaart afhaalt.
  • Je pincode kan je bij de afhaling nog wijzigen als je dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers). Je hebt je pincode nodig elke keer je de elektronische functies van je verblijfskaart wilt gebruiken.
  • Je hebt je pukcode nodig om je pincode de eerste keer in te stellen of, als je je pincode niet meer kent, de pincode wilt wijzigen of deblokkeren.

Wat meebrengen

Aanvraag

 • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • huidige verblijfskaart of bewijs van verlies of diefstal
 • oproepingsbrief
 • +12 jaar: 21,10 euro of 21,60 euro - afhankelijk van het type kaart
 • - 12 jaar: 7,70 euro of 10,70 euro - afhankelijk van het type kaart

Afhaling

 • brief met pin- en pukcode die je toegestuurd kreeg per post
 • huidige verblijfskaart of bewijs van verlies of diefstal

Kostprijs

 • normale procedure +12 jaar: 21,10 euro of 21,60 euro - afhankelijk van het type kaart
 • normale procedure -12 jaar: 7,70 euro of 10,70 euro - afhankelijk van het type kaart
 • spoedprocedure: 118,40 euro 

Uitzonderingen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kan gaan, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met onze diensten.