Evaluatie proefopstelling schoolomgevingen

De proefopstelling schoolomgevingen loopt nog het hele schooljaar 2021-2022. De situatie wordt continu opgevolgd en periodiek geëvalueerd met ouders, directies, gemeenteraad en handelaars.  

Inbreng, reacties, voorstellen, … zijn doorlopend welkom via het meldingsformulier verkeer op de website of via mobiliteit@vosselaar.be. Deze feedback wordt meegenomen bij de evaluatie.

Een eerste evaluatie vond plaats in de zomer van 2021. Hiervoor werden telresultaten in de betrokken straten verzameld en alle ouders bevraagd via een enquête. De resultaten kan u bij de bijlage terugvinden.

Rond de winter zal een volgende evaluatie plaatsvinden.