vragen over de Kadoobon

Waar kan ik Kadoobons aankopen?

Je kan deze aankopen via het e-loket (klik hier) of  aan het onthaal van het gemeentehuis (graag met bancontact betalen).

Hoe lang blijven de Kadoobons geldig?

Deze Kadoobons hebben een geldigheid van 1 jaar (12 maanden), te tellen vanaf uitgiftedatum, ingevuld door de uitreiker en vermeld linksonder op de bon.

De geldigheidsdatum van alle kadoobonnen uitgegeven tem 31/12/2021 wordt omwille van de coronacrisis verlegd met een periode van 3 maanden.

Dit betekent dat een bon dewelke uitgegeven is op 30/09/2021 normaal gezien geldig blijft tem 30/09/2022 maar nu omwille van corona geldig is tem 31/12/2021.

Waar kan ik de Kadoobon gebruiken?

De lijst met deelnemende handelaars vind je hier.

Ik heb als handelaar een Kadoobon ontvangen, waar kan ik deze inleveren?

De Vosselaarse Kadoobon, uitgegeven door ONDERNEMEND VOSSELAAR, kan je afgeven bij Katrien Verschueren, Eigenaarsstraat 6 bus 2, 2350 Vosselaar. Graag vergezeld van een volledig en correct ingevuld afgifteborderel.

De Kadoobon bestaat uit 2 delen, het linkerluik (grote strook) is bestemd voor de uitbetaling, het rechterluik (kleine strook) is bestemd voor de handelaar.

Uitbetaling gebeurt enkel op basis van de grote strook. De handelaar brengt op de uitbetalingsstrook een bedrijfsstempel aan of vult de gegevens manueel in op de daarvoor voorziene plaats.

Hoe krijg ik als handelaar mijn geld?

De uitbetalingsstroken worden in gesloten omslag ingeleverd bij Katrien Verschueren, Eigenaarsstraat 6/1, Vosselaar.

De handelaar vermeldt op de omslag naam en adres van de zaak en het aantal uitbetalingsstroken van 10 euro.

Inlevering van de stroken enkel bij hogergenoemd bestuurslid.
De telling op het ogenblik van het openen van de omslagen is bindend en kan niet betwist worden.

De tegenwaarde wordt binnen 2 weken op het door de handelaar doorgegeven rekeningnummer gestort.

Hoe lang kan ik een bon inwisselen?

Elke bon is een jaar lang geldig, tellend vanaf de uitgiftedatum.
Na de vervaldatum van de bon heeft de deelnemende handelaar nog 2 maanden tijd om de Kadoobon in te wisselen.

Let op: je mag geen vervallen Kadoobonnen aanvaarden. Twee maanden na de vervaldatum worden de Kadoobonnen niet meer terugbetaald!