financiële hulp

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) van het OCMW verleent steun als je tijdelijk of gedurende een bepaalde periode financiële problemen hebt. Deze steun kan bestaan uit:
  • maandelijkse steun
  • dringende steun (bijvoorbeeld voedingscheques)
  • éénmalige steun
  • steun voor specifieke kosten (bijvoorbeeld medische of farmaceutische kosten)
  • betaling van een deel van verblijfskosten
  • huurwaarborgen
  • voorschotten op bijvoorbeeld een uitkering

De steun is meestal terugvorderbaar.  

Procedure

Financiële steun vraag je aan bij de sociale dienst. Een maatschappelijk assistent voert een sociaal onderzoek uit. Daarna beslist het bijzonder comité voor de sociale dienst over je aanvraag.