financiële rapportering

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat elke gemeente en OCMW een strategisch meerjarenplan moet opmaken conform het beleids- en beheercyclus (BBC) zodat het lokaal bestuur vanuit een welbepaalde visie een lange termijn beleid kan uitstippelen. Daarnaast wordt er jaarlijks de jaarrekening opgemaakt waarin de effectieve inkomsten en uitgaven worden weergegeven. Op deze manier heb je een goed overzicht van hoe Vosselaar zijn middelen besteedt.