Gecoro

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) is een onafhankelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

De Gecoro heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals bv. het verstrekken van advies met betrekking tot het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en stedenbouwkundige verordeningen. De Gecoro bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek over het ontwerp van deze plannen en verordeningen.

Daarnaast kan de Gecoro in opdracht van het college of de gemeenteraad of op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken en voorstellen doen over alle aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

De leden van de Gecoro worden voor 6 jaar benoemd door de gemeenteraad.

Lees hier de verslagen van de Gecoro

Samenstelling

 • Nico Gillis

  Functies

  secretaris
 • Geert Schoofs

  Functies

  voorzitter
 • Els Jennen

  Functies

  deskundige
 • Stef Quatacker

  Functies

  deskundige
 • Paul Monden

  Functies

  deskundige
 • Peter Brughmans

  Functies

  handelaars
 • Leen Huybrechts

  Functies

  werknemers
 • Paul Prinsen

  Functies

  milieu en natuur
 • Frank Lescouhier

  Functies

  jeugd, sport en cultuur
 • Sara Vallers

  Functies

  huisvestigingsmaatschappijen