Gedeeld verblijf

Inhoud

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarige kinderen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. De niet-ontvoogde minderjarige kinderen moeten steeds ingeschreven worden bij de ouder waar ze hun hoofdverblijfplaats hebben, dus bij de ouder waar ze altijd of het meest van de tijd verblijven.

Het is evenwel mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven. Dit is de zogenaamde melding van gedeeld verblijf.

Het gedeeld verblijf wordt niet vermeld op attesten of identiteitsdocumenten en heeft geen invloed op de feitelijke inschrijving van de minderjarige.

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders, en dit door de ouder waarbij het kind niet is ingeschreven. Enkel als er geen schriftelijke toestemming bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Wens je hierover meer info? Neem dan contact op met de dienst burgerzaken.