gemeente - tijd voor mobiliteit

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is in het najaar van 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad.