Gezinsbond

Gezinsbond Vosselaar De Bond voor Alle Gezinnen is ook in Vosselaar actief en legt zichzelf 4 opdrachten op: diensten en voordelen aanbieden aan de leden in Vosselaar, de organisatie van activiteiten (sportief, vormend, sociaal-cultureel), de belangen van de gezinnen verdedigen op lokaal vlak en de Vosselaarse gezinnen vertegenwoordigen in de structuren van de Gezinsbond