Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Inhoud

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de gemeente. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De gemeente stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast.

Het college van burgemeester en schepenen kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.

Procedure

De concessie kan worden aangevraagd bij de dienst burgerzaken.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de tweede overledene. De maximale termijn van een concessie is 30 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de gemeente een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Kostprijs

Voor inwoners van Vosselaar

 • Voor een grafconcessie voor maximum 2 personen voor een periode van 30 jaar: een retributie van 250 euro per graf
 • Voor een columbariumconcessie voor maximum 2 asurnen voor een periode van 30 jaar: een retributie van 250 euro per nis

Voor niet-inwoners van Vosselaar

 • Voor een grafconcessie voor maximum 2 personen voor een periode van 30 jaar: een retributie van 500 euro per graf
 • Voor een columbariumconcessie voor maximum 2 asurnen voor een periode van 30 jaar: een retributie van 500 euro per nis

Voor inwoners en niet-inwoners van Vosselaar

Wanneer een concessie wordt aangevraagd voor twee personen en slechts één persoon is niet inwoner
van de gemeente, wordt het tarief als volgt:

 • Voor een grafconcessie voor maximum 2 personen voor een periode van 30 jaar: een retributie van 
  375 euro per graf
 • Voor een columbariumconcessie voor maximum 2 asurnen voor een periode van 30 jaar: een
  retributie van 375 euro per nis.

Het retributiereglement vind je onderaan bij downloads.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.