Grotenhoutbos

Inhoud

Het Grotenhoutbos, gelegen in het zuiden van Vosselaar en een gedeelte in Gierle, is één van de oudste bossen in de Antwerpse Kempen.  Het bos (300 ha) heeft bovendien een uiterst rijke geschiedenis.

Tot het einde van de 17de eeuw vervulde de jacht de belangrijkste functie in het bos. Zo hielden de hertogen van Brabant er in de dertiende eeuw grootse jachtpartijen.

Daarin kwam verandering vanaf de 17de eeuw.  In 1667 zaaide Adriaen Ghys, een boswachter uit Vosselaar, er de eerste den van de Kempen. Het domein bleef in handen van belangrijke adellijke families, maar zij richtten zich nu op de houtproductie. Eén van de eigenaars was onder andere Victor Bracht, die in 1929 de overblijvende 415 ha. bos van de verwoesting kon redden.

Sinds 2000 is het Grotenhoutbos eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Via een uitgekiend bosbeheer wil men het oorspronkelijke landschap zo veel mogelijk herstellen. Eeuwenoude bosplanten krijgen opnieuw alle kansen, wat op zijn beurt zeldzame dieren aantrekt.  De grootste troef van het Grotenhoutbos vormt de enorme afwisseling van verschillende ecosystemen.
Door het domein lopen diverse bewegwijzerde wandelingen.

De hoofdingang van het Grotenhoutbos is gelegen aan De Breem, aan de brug over de snelweg E34.