hemelwater- en droogteplan

In samenwerking met Fluvius werd een hemelwater- en droogteplan opgesteld voor de gemeente Vosselaar.  Dit plan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober 2023.

Elke gemeente in Vlaanderen is verplicht om zo’n plan op te maken.  Niet enkel om na 2024 volgens de zogenaamde ‘Blue Deal’ nog watergerelateerde subsidies te kunnen verkrijgen. Maar vooral omdat we dat verplicht zijn naar de huidige én volgende generaties inwoners toe.  

De afgelopen decennia kende ons dorp een enorme aangroei van bewoning, waarbij water steeds minder ruimte kreeg. Daarnaast zijn er nog de veranderende klimatologische omstandigheden waarbij extreme regenval én extreme droogte zullen optreden. Het zal in de toekomst belangrijk zijn om water op zoveel mogelijk plaatsen op te vangen én te houden.

Welke maatregelen we hiervoor nemen, welke doelstelling we beogen, … kan je lezen in het hemelwater- en droogteplan (zie onderaan bij downloads).

Goedkeuring Hemelwater- en droogteplan

Het hemelwater- en droogteplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van Vosselaar op 26 oktober 2023.