Historische ruil tussen kerkfabriek en gemeente Vosselaar

Ruil gronden kerkfabriek - gemeente

Bij de onderhandelingen over de verkoop van de gronden in het kader van de renovatie van de Gemeentelijke Basisschool Centrum, werd een historische ruilovereenkomst uitgewerkt tussen de gemeente en de kerkfabriek. Deze akte is volop in voorbereiding bij de notaris en zal in het najaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

    • Het voormalige Fluvius gebouw in de Nijverheidstraat en de grond van het lokaal Berkenmei (beide eigendom van de gemeente) worden geruild met het terrein aan het Konijnenbergpad (Malperthuis, de parking en het terrein van de scoutslokalen) en een deel van de voetbalterreinen in Bergakker. Deze zijn beide eigendom van de kerkfabriek.

Deze ruil past in de visie van de kerkfabriek en van de gemeente.

VISIE 23-50: verbinden, vergroenen, verdorpen

De ruil past perfect in de vernieuwing en opwaardering van het dorpscentrum “Vosselaar 23-50” rond de kernwoorden verbinden, vergroenen en verdorpen. Op deze manier krijgt de gemeente in haar centrum een unieke kans om aan dorpsvernieuwing te doen.

Gemeentelijke Basisschool Centrum

Deze school is dringend aan vernieuwing toe. Er werd een subsidieaanvraag ingediend via het scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’  welke werd goedgekeurd op 29/03/2022. Vanaf verdere besluitvorming hieromtrent door de Vlaamse regering, kan de gemeente in onderhandeling gaan met het consortium dat wordt aangeduid.

In het kader van het verdorpen wordt ervoor geopteerd om de hoofdgebouwen van de lagere school en de kleuterschool te behouden binnen deze verbouwing. Deze gebouwen dateren van de beginperiode van de school en bepalen als typische dorpsschool mee het karakter van het centrum.

Het is de intentie om aan de zijde van het Konijnenbergpad een nieuwe schoolinfrastructuur op te trekken, op maat van het dorp en in relatie tot de aanpalende Konijnenberg.

De turnzaal, de refter, de drie speelplaatsen en  de oude klaslokalen in het bruine blok zullen verdwijnen.

Konijnenberg

Door de ruimte die vrijkomt dankzij de afbraak van de oude schoolgebouwen, kan de Konijnenberg via landschapsherstel terug landen tot aan de Onze Lieve Vrouwkerk en het Remi Lensplein (vergroenen). Dit unieke stuk landschappelijk erfgoed zal op die manier opnieuw een zichtbare plaats krijgen in ons dorp. Op deze manier wordt de Konijnenberg terug verbonden met het dorpshart van Vosselaar.

Parking Centrum

De  parking Centrum aan Malperthuis blijft behouden en wordt uitgebreid met extra parkeerplaatsen. Deze parking zorgt voor een goede toegankelijkheid naar het centrum, de handelszaken, de scholen en de verenigingen.

Zaal Malperthuis 

De nieuwe schoolinfrastructuur zal aansluiten aan de bestaande schoolgebouwen langs de zijde van het Konijnenbergpad. Om deze vernieuwing te realiseren moet er ruimte vrijgemaakt worden op het Konijnenbergpad en op het terrein van zaal Malperthuis. In samenspraak met de kerkfabriek werd beslist om het terrein van zaal Malperthuis te verwerven.  Dit past ook in de lange termijn visie van de kerkfabriek, rekening houdend met de steeds moeilijker wordende exploitatie van zaal Malperthuis. 

De verenigingen die nu gebruikmaken van Malperthuis, kunnen terecht in de gemeentelijke lokalen: zaal Sint Jozef, zaal Ghys, zaal Reynaert of in vrijetijdshuis de Moer.

Inwoners die een feest willen organiseren (communie, doopsel, verjaardag, huwelijksjubileum, …) kunnen hiervoor in de toekomst zaal Sint Jozef, zaal Ghys of zaal Reynaert huren.   

Verenigingen

Binnen het thema verbinden zullen ook de verschillende verenigingen die momenteel hun activiteiten ontwikkelen op één van deze sites, nog beter door de gemeente kunnen worden ondersteund. De gesprekken met de verschillende verenigingen zijn volop aan de gang.

Meer informatie?

Voor verdere informatie, kan u steeds terecht bij:

Gepubliceerd opvrijdag 7 jul 2023 om 15:23