Huwelijksaangifte

maak een afspraak

Inhoud

Met een huwelijksaangifte verklaren jij en je partner dat jullie willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Procedure

Je moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kan je aangifte doen in

  • de laatste woonplaats van jezelf of je partner
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jezelf of je partner
  • de geboorteplaats van jezelf of je partner

Je kan de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum, na afspraak met onze diensten.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door een van de partners mits een volmacht.

Wil je graag reeds een huwelijksdatum vast leggen maar kan je hiervoor nog geen huwelijksaangifte doen? Neem dan contact op met onze diensten per mail.

Wat meebrengen

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. (Enkel indien u niet in België geboren bent)
  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een attest van hoofdverblijfplaats

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.