Inschrijving nieuwkomer vanuit het buitenland (Lang verblijf)

maak een afspraak

Inhoud

Indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt en je langer dan drie maanden in onze gemeente wil verblijven, moet je je inschrijving aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Voorwaarden

  • Je bent niet in het bezit van de Belgische nationaliteit
  • Je beschikt over een geldig reisdocument en voldoet aan de binnenkomstvoorwaarden

Procedure

De te volgen procedure is afhankelijk van je nationaliteit, de duur van je verblijf en de reden van je verblijf.

Wij geven je graag meer info, rekening houdend met je specifieke situatie.

Je kan hiervoor contact opnemen via mail of je kan hiervoor langs komen in het gemeentehuis, na afspraak.

Wat meebrengen

  • De paspoorten en/of identiteitskaarten van alle gezinsleden die zich laten inschrijven
  • Alle documenten waarvan je denkt dat deze mogelijk relevant zijn

Kostprijs

Voor sommige verblijfsprocedures wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken een administratieve bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is afhankelijk van het type verblijfsprocedure.
Wij zullen je hier desgevallend over informeren.

Meer info

Website Dienst Vreemdelingenzaken