inzamelingen

Voor inzamelacties zoals collectes, loterijen, tombola’s, huis-aan-huis verkoop,.. heb je een vergunning van de gemeente nodig.

Deze vergunning moet minstens 1 maand vooraf worden aangevraagd. Je kan hiervoor het e-loketformulier ‘inzamelingen’ invullen. Klik hier