ISB vzw

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) is een ledenvereniging en koepel van ambtenaren actief in de gemeentelijke en provinciale sportsector en sportdiensten, beleidsmandatarissen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. Hiervoor is ISB een spreekbuis en een gesprekspartner naar de andere overheden vanuit een rol als onafhankelijk belangenbehartiger. 

Als kenniscentrum voor iedereen actief in en betrokken bij het lokale en regionale sport- en recreatiebeleid verstrekt ISB informatie, en wordt  duiding en concrete ondersteuning aan het werkveld geboden. Om mee te zijn met bestuurlijke en maatschappelijk trends en evoluties en vanuit het permanent streven naar een kwaliteitsvol beleid en beheer biedt ISB opleidings-, vormings- en bijscholingsmogelijkheden. ISB is ook een forum voor ervaringsuitwisseling en intervisie tussen collega’s. 

Door de werking via zijn leden, promoot ISB sport en bewegen op lokaal vlak vanuit de ‘Sport voor Allen’-gedachte. ISB wordt bestuurd en geïnspireerd vanuit de basis. De werking wordt ondersteund, verankerd en geflankeerd door een professioneel werkend team. ISB biedt ook een platform voor bedrijven in de sport- en recreatiesector.

Alle info over het Instituut voor Sportbeheer op www.isbvzw.be