jaarrekening

De jaarrekening is een weergave van enerzijds alle activa en passiva welke een lokaal bestuur heeft en anderzijds van alle inkomsten en uitgaven welke op één welbepaald jaar zijn gebeurd. De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.