Jouw mening over het gemeentelijk energie - en klimaatactieplan?

De komende jaren zal het klimaat en het uitzicht van onze gemeente veranderen. Enerzijds moet onze gemeente zich voorbereiden op de impact van een stijgend risico op hittestress, droogte en wateroverlast. Anderzijds moeten we, om deze risico’s te verminderen, uiterlijk tegen de tweede helft van de eeuw klimaatneutraal worden: dat wil zeggen dat de uitstoot van broeikasgassen weer in evenwicht komen met de natuurlijke opname ervan.

Vosselaar kiest resoluut voor de klimaattransitie en ondertekende het burgemeestersconvenant, in de Kempen gekend onder de naam ’Kempen2030’. De doelstelling van dit convenant is om 40% CO2 te besparen tegen 2030 en om de gemeente weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering (beter bekend als “klimaatadaptatie”). De doelstelling is een tussenstap richting klimaatneutraliteit in 2050. De initiatieven die we gaan nemen om deze doelstelling te halen, staan beschreven in het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan.

Het klimaatplan bestaat uit een actieplan en een analyserapport van de gemeentelijke klimaatimpact en risico’s en kwetsbaarheden ten aanzien van klimaatverandering. Ben je benieuwd wat erin staat en wil je eventueel zelf input geven aan het plan?

Onderaan deze pagina, kan je het ontwerp van het actieplan en analyserapport raadplegen, net als de voorstelling ervan op de open milieuraad van 31 maart 2021.

Feedback over het plan kan overgemaakt worden aan de milieudienst via milieu@vosselaar.be, ten laatste tegen 23 april 2021.

Gepubliceerd opdonderdag 1 apr 2021 om 10:02